احمد نجاتیان در گفت‌وگو با طبنا(خبرگزاری سلامت)، درباره رشته کارشناسی مراقبین سلامت اظهار کرد: در خصوص این رشته ما نظرهای کارشناسی خود را به صورت کتبی به بخش‌های مختلف وزارتخانه داده‌ایم وپیگیری‌های لازم هم به عمل آمده است.

وی با بیان اینکه قولی که معاونین داده‌اند مبنی بر آن است که پرستاران نیز می‌توانند به عنوان مراقبین سلامت کار کنند، افزود: دفتر ارتقای سلامت و خدمات بالینی و پرستاری اعلام کرده است که معاونت بهداشتی به ما اطلاع دهند که چند نفر مراقب سلامت و در کدام شهرهای کشور نیاز دارند تا بتوانیم پرستاران را به آنها معرفی کنیم.

نجاتیان تأکید کرد: مراقبان سلامت از قدیم هم پرستاران بوده‌اند و از ابتدای تأسیس این رشته جایگاه اداری در نظام سلامت در پایگاه های سلامت بوده است که افراد مختلف در آن می‌توانستند فعالیت کنند که شامل همکاران ما، کارکنان بهداشت و پرستاران است.

مدیر کل دفتر ارتقای سلامت و خدمات بالینی و پرستاری خاطر نشان کرد: اگر پرستاران مایل باشند می‌توانند به عنوان مراقب سلامت مشغول به فعالیت شوند.

وی ادامه داد در حال حاضر برنامه‌ای جهت بررسی ارسال شده است تا بدانیم چند نفر مراقب سلامت در سطح کشور نیاز داریم و اگر پرستاران متقاضی وجود داشتند در این زمینه می‌تواند معرفی شوند.

نجاتیان اضافه کرد: برابر اعلام معاونت بهداشتی خود پرستاران نیز می‌توانند به عنوان مراقبان سلامت کار کند و هیچگونه منعی برای آنها وجود ندارد و این مسئله در دستورالعمل‌ها نیز وجود دارد.