به گزارش طبنا(خبرگزاری سلامت)، مهدی درخشان با بیان اینکه در تمامی استان‌ها ۳۲ دفتر اسناد پزشکی سازمان تامین اجتماعی مدارک و اسناد مطالباتی داروخانه‌ها را بررسی می کنند، اظهار داشت: از تمامی امکانات و ظرفیت‌های موجود برای تأمین اعتبار و کاهش فاصله زمانی تسویه این مطالبات استفاده می‌شود.

درخشان همچنین از پرداخت ۶۲۰۰ میلیارد تومان به دانشگاه‌های علوم پزشکی طی سال ۹۶ خبر داد و گفت: این مبلغ نشان دهنده پرداخت متوسط ماهیانه بیش از ۵۰۰میلیارد تومان است و اسناد ارائه شده از سوی دانشگاه های علوم پزشکی نیز معادل همین مبلغ است.