به گزارش خبرنگار طبنا(خبرگزاری سلامت)، امروز دوشنبه  ۱۸دی‌ماه هوا  در شرایط سالم بوده  و شاخص کیفیت هوای تهران  طی ۲۴ ساعت گذشته روی عدد ۸۸ قرار داشته است.

بر اساس این گزارش، اگر شاخص کیفیت هوا بین ۰ تا ۵۰ باشد کیفیت هوا در وضع پاک، ۵۰ تا ۱۰۰ وضع سالم و ۱۰۰ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس (بیماران قلبی،‌ ریوی، سالمندان و کودکان)، ۱۵۰ تا ۲۰۰ ناسالم برای تمام افراد جامعه و ۲۰۰ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم خواهد بود.