به گزارش طبنا(خبرگزاری سلامت)، با دستور رئیس جمعیت هلال احمر مقرر شده است مبلغی به عنوان پاداش به این عزیزان اهدا شود. در حال حاضر اعتبارات به استان‌ها تخصیص داده شده و تا پایان ماه جاری پاداش‌ها پرداخت خواهد شد.

علاوه بر این با توجه به اینکه سال گذشته حجم حوادث و اتفاقات رخ داده در سطح کشور بسیار متفاوت از سال‌های قبل بود، به دستور دکتر علی اصغر پیوندی رئیس جمعیت هلال احمر مقرر شده است تا به پاس زحمات کارکنان جمعیت هلال‌احمر پاداشی معادل یک ماه حقوق و مزایای مستمر به آنها نیز پرداخت شود. این پاداش به تمامی‌کارکنان قراردادی، پیمانی و رسمی‌تعلق می‌گیرد.(مهر)