خبرگزاری سلامت: یکی از دستیاران روانپزشکی مشغول فعالیت در یکی از بیمارستان خصوصی روانپزشکی در یادداشتی اختصاصی برای خبرگزاری سلامت به بیان حقایقی تلخ و تأسف بار مبنی بر رفتارهای نادرست با بیماران بستری، ضرب و شتم آنها، مشکلات و ضعف های درمانی و…. اشاره کرده است.

در این یادداشت آمده است:

متأسفانه یکی از بیمارستان های خصوصی با سابقه طولانی که در یکی از معروف ترین خیابان های پایتخت قرار دارد و بسیاری از بزرگان روانپزشکی کشوردر آنجا مشغول فعالیت هستند، به بیماران خدمات در حد بسیار ضعیف و نامطلوبی ارائه می شود.

اکثر بیماران روانپزشکی از طرف خانواده و جامعه مغفول مانده اند و بسیاری از صحبت ها و نیازهای آنها به صرف این که بیمار روانپزشکی هستند نادیده گرفته می شود؛ با نهایت تأسف و ناراحتی در بسیاری از اوقات بیماران در بخش های روانپزشکی این بیمارستان خصوصی مورد ضرب و شتم قرار می گیرند و با آنها برخوردهای بسیار ناپسند و غیرانسانی اعمال می شود که قدر مسلم این عوامل موجب پایمال شدن حق این بیماران می شود.

 ضمن این که در این بیمارستان خصوصی از بیماران هزینه های هتلینگ بسیاری بالایی دریافت می شود که قدرمسلم در این صورت باید به همان نسبت هم خدمات ارائه شود در حالی که متأسفانه اتاق های این بیمارستان دارای ساختمان قدیمی،اتاق های بسیار کوچک و محقر است و با امکانات بسیار سطح پائین اداره می شود. با نهایت تأسف درمان هایی که برای بیماران روانپزشکی بستری در آن بیمارستان انجام می شود به لحاظ علمی یا منسوخ شده اند یا عوارض بسیاری در پی دارند.

 

متأسفانه تمامی وسایل و تجهیزات این بیمارستان قدیمی و ناکارآمد است و بیماران به لحاظ جسمی و مدیکال نادیده گرفته می شوند. حتی مشاوره ها حالت صوری دارد و کار خاصی برای بیماران انجام نمی شود. از طرفی دیگر حقوق پرسنل هم به موزات همین قضیه نادیده گرفته می شود و پرسنل به راحتی خارج از قوانین کار اخراج می شوند.

به طور کلی، جو بسیار ناپسندی در این بیمارستان خصوصی حاکم است و از مسئولین امر استدعا داریم که مسأله بازرسی و رسیدگی به بیمارستان های روانپزشکی خصوصی را در اولویت کارشان قرار دهند.زیرا حق بیماران روانپزشکی در این بیمارستان ضایع می شود و این امر به هیچ عنوان امری خداپسندانه  و انسان دوستانه نیست.

قدر مسلم آن که مسؤلین وزارت بهداشت نباید تحت تأثیر نام افراد قرار بگیرند، زیرا ممکن است برخی از افراد به رغم داشتن نام پر آوازه اما عملکرد مطلوبی نداشته باشند. بنابراین باید بر اساس عملکرد افراد چنین قضاوت هایی انجام شود و مسأله بازرسی ها از طریق معاون درمان وزارت بهداشت باید دقیق تر انجام شود تا حقوق این بیماران مظلوم ضایع نشود.

 

کد خبرنگار: ۴۱۰۱۰۰