به گزارش طبنا(خبرگزاری سلامت)، همایون‌هاشمی‌با تاکید بر اینکه باید میان کودک کار و خیابانی تمایز قائل شد، گفت: کودکان کار افرادی هستند که تحت استثمار و بهره کشی برخی افراد سودجو قرار گرفته، درآمد برخی خانواده‌ها وابسته به آنها است و تا حدودی وضعیت بهتری نسبت به کودکان خیابانی دارند؛ برخی از این کودکان دارای سرپرست بوده و برخی از آنها نیز بی سرپرست بوده و از سویی اقامت شبانگاهی نیز دارند.

وی با هشدار نسبت به اینکه کودکان خیابانی در معرض انواع بیماری‌های عفونی و آسیب‌های اجتماعی قرار دارند، تصریح کرد: شرایط کودکان خیابانی اسفناک است و بخش عمده وقت آنها در خیابان‌ها سپری شده و با انواع و اقسام آسیب‌های اجتماعی مواجه هستند.

هاشمی‌با یادآوری اینکه کار کودک در کنوانسیون‌های بین المللی تعریفی ندارد، افزود: کودک کار در حقوق بین‌الملل تعریفی نداشته و ممنوع است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان با تاکید بر اینکه تعداد کودکان کار در پایتخت بیش از آمار اعلامی‌است، ادامه داد: آمارهای متفاوتی از تعداد کودکان کار اعلام می‌شود و آمار دقیقی از آنها وجود ندارد؛ برخی آمارها مبنی بر وجود ۷ هزار و برخی دیگر نیز مبنی بر وجود ۱۵ هزار کودک کار در پایتخت است؛ البته زمانی که در سازمان بهزیستی مشغول بودم ۱۰ هزار کودک کار در پایتخت وجود داشت.

وی با بیان اینکه۱۱ دستگاه در ساماندهی کودکان خیابانی مسئولیت دارند، تصریح کرد: متاسفانه برخی از این دستگاه‌ها به وظیفه خود به درستی عمل نمی‌کنند و هنوز شاهد کودکان کار در سطح خیابان‌ها هستیم.

هاشمی‌با تاکید بر لزوم جمع آوری و ساماندهی کودکان کار و خیابانی، گفت: واحد اجتماعی شهرداری، سازمان بهزیستی در امر جمع آوری کودکان کار دخیل هستند البته بازتوانی و بازگشت این کودک به زندگی عادی کاری بسیار مشکل است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر لزوم همکاری موثر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با دستگاه‌ها برای ساماندهی کودکان کار و خیابانی، ادامه داد: دستگاه قضا باید با افراد سودجویی که از کودکان بهره کشی می‌کنند و آنها را تحت استثمار قرار می‌دهند به صورت قاطع و جدی برخورد کند.