به گزارش طبنا(خبرگزاری سلامت)، سیدحسن هاشمی وزیر سابق بهداشت پس از چند سال وقفه در کنفرانس هفتگی گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در بیمارستان فارابی حاضر شد تا فعالیت های آموزشی – درمانی خود در کسوت استادی گروه چشم را ادامه دهد.

سید حسین صدرالسادات رئیس بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی فارابی، گفت: از زمان استعفای دکتر هاشمی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران، مصرانه پیگیر بازگشت ایشان به جمع اساتید گروه چشم پزشکی بودند.

وی، ابراز امیدواری کرد حضور مجدد وزیر سابق بهداشت در بیمارستان فارابی موجب ارتقاء گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران شود.