دکتر کمال سبکتکین در گفتگو با طبنا (خبرگزاری سلامت)، ضمن تکذیب ادعای وزارت بهداشت درباره امن بوده سامانه آیداتیس(سامانه اطلاعات هویتی مراکز ترک اعتیاد)، آمار و ارقام مطرح شده درباره این سامانه گفت: اطلاعات هویتی ۱۲۰ هزار بیماری اعتیادی افشا شده و سرور سامانه هم در آلمان بوده است،  ادعای وزارت بهداشت در این باب دروغ محض است و متاسفانه به جای حل مشکل در حال لاپوشانی هستند.

وی افزود: کانون درمانگران اعتیاد کشور تاکنون بنا به مصالح بیماران و سیستم درمان اعتیاد  کشور سکوت اختیار کرده ولی از آنجا که این سامانه فاقد استانداردهای امنیتی است و باعث افشای اطلاعات بیمار شده جهت صیانت از حقوق بیماران طی روزهای آتی اسناد مربوطه در اختیار رسانه ها قرار می گیرد.

دبیر کانون سراسری درمانگران اعتیاد ادامه داد: این سامانه از نظر نحوه اجرا مغایر قوانین متعدد کشوری است و به رغم ادعاهای وزارت بهداشت اطلاعات بیمار را فاش کرده است.

وی با رد ادعای مقام مسئول وزارت بهداشت که در این سامانه فقط حرف اول نام پدر وارد می شود، گفت: پنج رقم از شش رقمی اصلی کد ملی  بیمار در این سامانه ثبت می‌شود، همچنین بخش‌هایی از نام و نام خانوادگی و سایر اطلاعات هویتی بیمار نیز در سامانه وارد می‌شود که افشای اسرار بیمار را ممکن می‌سازد.

دبیر کانون سراسری درمانگران اعتیاد ایران با تکذیب آمار ارائه شده از تعداد ثبت بیماران در سامانه آیداتیس گفت: عمده مراکز درمانی اعتیاد کشور اطلاعات بیماران خود را به‌دلیل ناامن بودن سامانه و حفظ حریم بیماران وارد نکرده‌اند و  لذا آمار اعلام شده صحیح نبوده و نزدیک به واقعیت نیست.

سبکتکین ادامه داد: افشای اسرار از سامانه رخ داده و ادعای آنکه چند مرکز اطلاعات‌شان درز کرده شبیه شوخی است زیرا مراکزی که با وزارت بهداشت همراهی کرده‌ و  اطلاعات خود را در سامانه ثبت کرده‌اند چطور ممکن است اطلاعات بیماران خود را فاش کنند که هم در معرض مخاطرات قانونی قرار گیرند و هم حیثیت حرفه‌ای خود را از دست بدهند پیشنهاد می‌شود وزارت بهداشت اسامی مراکز ادعایی را فاش و آنها را پیگیری کند.

دبیر کانون سراسری درمانگران اعتیاد با بیان اینکه اساسا دستورات کلی نظام همیشه دقیق است اما اشکال در نحوه اجراست، گفت:در مورد دستور رئیس‌جمهور باید توضیح دهیم که مصوبه ستاد در واقع راه‌اندازی سامانه گردآوری اطلاعات حوزه درمان اعتیاد بوده که سامانه آیداتیس در این مسیر نیست .