به گزارش طبنا(خبرگزاری سلامت) از خانه ملت، محمد کاظمی در واکنش به ورود مدعی العموم برای نظارت بر عملکرد مراکز درمانی و بازدید سرزده از بیمارستان ها و اورژانس ها، گفت: دادستان نمی تواند به موضوع شکایت و اعلام جرم علیه اشخاص، نهادها و سازمان ها ورود کند و در صورتی که پرونده ای تشکیل شود می تواند مسائل را مورد بررسی و رسیدگی قرار دهد اما اختیاری در قانون برای بازدید از مراکز درمانی پیش بینی نشده است.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی، با یادآوری اینکه بازدید سرزده از بیمارستان ها و مراکز درمانی در تاریخ قضایی کشور سابقه نداشته است، تصریح کرد: چنین مسائلی در گذشته تاریخ قضایی کشور به هیچ وجه اتفاق نیفتاده و باید دید منشا قانونی این اظهار نظر کجا است.

وی یادآور شد: اگر گزارشاتی علیه مراکز درمانی و بیمارستان ها مبنی بر نارسایی، ضایع شدن حق و حقوق بیماران و مسائلی از این قبیل مطرح شود دادستان وظیفه دارد موضوع را به سازمان بازرسی کل کشور منعکس کند و بر این اساس سازمان بازرسی می تواند گروه هایی را مامور کند تا در مراکز درمانی مستقر و موضوع را بررسی کنند.

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: اگر جنایت فجیع و همچنین جرم خاصی که جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد اتفاق بیفتد در این قبیل موارد دادستان عموما ورود می کند و مسائل بازرسی و بازدیدهای سرزده و همچنین نظارت بر عملکرد مراکز درمانی در حیطه وظایف و صلاحیت دادستان نبوده و محمل قانونی ندارد.