به گزارش طبنا(خبرگزاری سلامت)، بر این اساس حسینعلی شهریاری به عنوان رییس، مرتضی خاتمی به عنوان نایب رئیس اول، محمد نعیم امینی فرد نایب رئیس دوم و همچنین منوچهر جمالی و  احمد حمزه به عنوان دبیر انتخاب شدند.

گفتنی است حیدرعلی عابدی نیز به عنوان سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان انتخاب شد.

مسعود پزشکیان، بشیر خالقی، سیامک مره صدق، یعقوب شیویاری، بهروز بنیادی، ابوالفضل سروش، همایون یوسفی، منوچهر جمالی سوسفی، محمدحسین قربانی، محمد نعیم امینی فرد، علی نوبخت حقیقی، حسینعلی شهریاری، احمد همتی، حیدر علی عابدی، اکبر رنجبرزاده، اکبر ترکی، سیدمرتضی خاتمی، احمد حمزه‌ای، همایون هاشمی، عباسعلی پوربافرانی، امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، محسن علیجانی زمانی و ذبیح نیکفر لیالستانی اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی هستند.