رئیس شورای شهر تهران با انتقاد از استقرار غذا فروشی های متعدد در خیابان ۳۰ تیر اظهار داشت: هویت خیابان سی تیر با غذا فروشی احیاء نمی شود. این خیابان ۲ متری با خیابان های ۱۲ متری پاریس تفاوت دارد.

 

به گزارش خبرگزاری سلامت مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران با انتقاد از تمرکز بر غذا فروشی در احیاء خیابان سی تیر گفت: شهرداری تهران پیش از این نیز تجربه مشابهی در پارک لاله تهران داشت که در نهایت مجبور به تثبیت آن فضای ناخوشایند و ناهمگون با شهر شد.

 

چمران ادامه داد: آنگونه که به نظر می رسد این طرح به تقلید از شهر پاریس اجرایی شده است اما باید بدانیم که شهرداری پاریس در خیابان هایی عریض این اقدام را انجام می دهد و نه در خیابان ۲ متری که عبور از آن به آسانی صورت نمی گیرد. و در بافتی بازاری واقع شده است.

 

وی تاکید کرد: این چرخ دستی ها که به عنوان دکه های غذا فروشی مورد استفاده قرار گرفته اند با وجودی که چهره نو دارند فضای محل را به هم ریخته اند حال با فرسوده شدن آنها این بهم ریختگی بیشتر هم می شود.

 

رئیس شورای شهر تهران اظهار داشت: هم اکنون مغازه هایی با کاربری مشابه در مسیر خیابان ۳۰ تیر وجود دارند و چنین مغازه هایی کم نیست و نباید با چنین طرح هایی تصور کنیم که اشتغال زایی کرده ایم.

 

چمران اظهار داشت: خیابان ۳۰ تیر محل استقرار ابزار فروشان است و به صورت طبیعی شب مرده است و نمی توان با چنین طرح هایی آن را شب زنده کرد.

 

چمران تاکید کرد: اگر قرار است که چنین طرحی در تهران اجرا شود حداقل باید برنامه ای اتخاذ شود تا هر دو ماه یک بار محل استقرار آنها تغییر کند و نه اینکه جای آنها ثابت باشد.