به گزارش طبنا(خبرگزاری سلامت) امروز (جمعه) هوای تهران ناسالم و شاخص کیفیت هوا روی عدد ۱۰۷ قرار گرفته است.
شاخص کیفیت هوای امروز نسبت به روز گذشته ۱۵ واحد کاهش داشته است و هوا هم‌چنان در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.
براساس این گزارش، اگر شاخص کیفیت هوا بین ۰ تا ۵۰ باشد کیفیت هوا در وضع پاک، ۵۰ تا ۱۰۰ وضع سالم و ۱۰۰ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس (بیماران قلبی،‌ ریوی، سالمندان و کودکان)، ۱۵۰ تا ۲۰۰ ناسالم برای تمام افراد جامعه و ۲۰۰ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم خواهد بود.