به گزارش خبرنگار طبنا (خبرگزاری سلامت)، امروز شنبه ۲۳ دی‌ماه هوا برای گروه‌های حساس ناسالم بوده و شاخص کیفیت هوای تهران  طی ۲۴ ساعت گذشته روی عدد ۱۳۵ قرار داشته است.

بر اساس این گزارش، اگر شاخص کیفیت هوا بین ۰ تا ۵۰ باشد کیفیت هوا در وضع پاک، ۵۰ تا ۱۰۰ وضع سالم و ۱۰۰ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس (بیماران قلبی،‌ ریوی، سالمندان و کودکان)، ۱۵۰ تا ۲۰۰ ناسالم برای تمام افراد جامعه و ۲۰۰ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم خواهد بود.