به گزارش خبرنگار طبنا(خبرگزاری سلامت)، امروز یک‌شنبه ۱۰ دی ماه هوای تهران ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه و شاخص کیفیت هوا طی ۲۴ ساعت گذشته روی عدد ۱۴۰ قرار داشته است.

شاخص کنونی هوای تهران نیز روی عدد ۱۵۰ و در مرز هشدار برای تمامی افراد جامعه قرار دارد.

بر اساس این گزارش، اگر شاخص کیفیت هوا بین ۰ تا ۵۰ باشد کیفیت هوا در وضع پاک، ۵۰ تا ۱۰۰ وضع سالم و ۱۰۰ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس (بیماران قلبی،‌ ریوی، سالمندان و کودکان)، ۱۵۰ تا ۲۰۰ ناسالم برای تمام افراد جامعه و ۲۰۰ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم خواهد بود.