به منظور ایجاد و گسترش هماهنگی، همفکری و همکاری های آموزشی و اجرایی مشترک و تلاش در جهت گسترش توان ملی در راستای اجرایی شدن مقررات بین المللی بهداشتی، تفاهم نامه ای بین معاونت بهداشت  وزارت بهداشت و سازمان بنادر و کشتیرانی وزارت راه و شهرسازی به امضا رسید.

 

به گزارش خبرگزاری سلامت  بر اساس این تفاهم نامه که ظهر امروز به امضای دکتر علی اکبر سیاری معاون بهداشت وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و مهندس محمد سعید نژاد معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی رسید، همکاریهای مشترک بهداشتی با توجه به هدف مشترک در حوزه بنادر و دریانوردی در راستای مقررات بین المللی بهداشتی گسترش می یابد .

 

همچنین بهره مند شدن طرفین از توانمندیهای علمی و فنی در راستای مقررات بین المللی بهداشتی، همکاری در زمینه تعیین و اجرای اولویت های تحقیقاتی مرتبط در زمینه مقررات بین المللی بهداشتی و تاثیر آن در حوزه  دریانوردی و

بهره مند شدن طرفین از توانمندی های اجرایی در راستای مقررات بین المللی بهداشتی از دیگر مفاد این تفاهم نامه همکاری است.

 

براساس یکی دیگر از بندهای این تفاهم نامه ، به منظور بررسی و نظارت بر پیشرفت همکاری و فعالیت های انجام شده، طرفین هر ۶ ماه گزارشی مستند را تهیه و به مسئولین  بالاتر دستگاه مربوطه ارائه خواهند نمود.

 

گفتنی است این تفاهم نامه در۲ نسخه و ۸ ماده  امروز به امضای دکتر علی اکبر سیاری معاون بهداشت وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و مهندس محمد سعید نژاد معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی رسید.