به گزارش طبنا(خبرگزاری سلامت)، عبدالرضا مصری با بیان اینکه منشاء ریزگردها در استان‌های مختلف متفاوت است، گفت: دربرخی مناطق ریزگردها منشاء داخلی داشته و دربعضی استان‌ها عامل خارجی دارد، بنابراین در استان‌های جنوبی کشور دلیل بخشی از ریزگردها داخلی بوده و عمده علت آن از بیابان‌های عربستان سعودی و عراق است.

نماینده مردم کرمانشاه درمجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه علت بیش از ۹۵ درصد ریزگردها در این استان خارجی است، افزود: ریزگردها بیشتر از عراق و عربستان به کشور وارد می‌شوند، به طورحتم باید اقدام بین المللی برای مقابله با این مشکل صورت گیرد؛ هرچند که کشورهای منشاء هیچ اهمیتی به بحث ریزگردها نداده و اولویت این کشورها ریزگردها نیست.

وی با بیان اینکه اولویت عربستان جنگ و نابودی مردم کشورهای دیگر است، تصریح کرد: عراق نیز درگیر مشکلات و مسائل پس ازجنگ داعش است، بنابراین باید همتی صورت گرفته و متاسفانه به استان‌های جنوبی و غربی کشور درخصوص هجوم ریزگردها ظلم مضاعفی می‌شود؛ البته هیچ برنامه ای هم از سوی دولت برای جلوگیری از این پدیده دیده نشده است.

مصری با تاکید براینکه مسئولان باید درتمامی‌مناسبت‌های مشترک با دولت‌های همسایه  حل مشکل ریزگردها و مسائل محیط زیستی را دراولویت قرار دهند، گفت: البته چون مسائل این چنینی به مرکز کشور سرایت نمی‌کند، به طورحتم درد مردم مناطق درگیربا ریزگردها از سوی مسئولان درک نمی‌شود؛ متاسفانه درطی چند روز گذشته هجوم ریزگردها به کرمانشاه مشکلات بسیاری را برای مردم به وجود آورده است.

عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه، با اشاره  به اینکه مردم این استان طی ۳۰ سال گذشته با مشکلات بسیاری نظیر جنگ درگیر بودند، افزود: درحال حاضر نیز مردم گرفتار زلزله، نابسمانی‌های اقتصادی و ریزگردها هستند، متاسفانه معلوم نیست که مردم مناطق جنوبی و غربی کشور چه زمانی می‌توانند زندگی کنند.