به گزارش طبنا(خبرگزاری سلامت)، براساس آمار رسمی‌در ایران، تنها در سال گذشته ۵۷ درصد مرگ مردان و ۴۹ درصد مرگ زنان ایرانی زودرس بوده است. مرگ‌های زودرس در ایران با جمعیت ۸۱.۳  میلیون  نفری، در حالی از نگرانی‌های جدی نظام سلامت است که سن امید به زندگی ایرانیان همچنان رو به افزایش است. نرخ امید به زندگی در ایران از ۷۱.۱ سال در زنان و ۶۵.۲ سال در مردان طی سال ۱۹۹۰ به ۷۸.۴ سال در زنان و ۷۳.۸ سال در مردان طی سال ۲۰۱۶ ارتقا یافته است.

آماری که دکتر ملک زاده، معاون تحقیقات وزارت بهداشت از مرگ و میر در ایران طی سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۶ ارائه کرده نشان می‌دهد که تعداد ۳۶۰ هزار مرگ (۲۱۹ هزار در مردان و ۱۴۱ هزار در زنان) در سال ۲۰۱۶ در ایران رخ داده است که معادل ۴۴۳ مورد مرگ به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر بوده است. این در حالی است که در سال ۱۹۹۰ ،۳۴۰ هزار مرگ رخ داده که معادل ۶۰۶ در هر ۱۰۰ هزار نفر بوده و روندی کاملا طبیعی را طی کرده است.

وی با اشاره به سن مرگ و میر گفت: نگاهی به نرخ استاندارد شده سنی مرگ و میر در ایران نشان می‌دهد که این نرخ در سال‌های ۱۹۹۱ تا ۲۰۱۶  به عللی همچون افزایش بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی و دسترسی بیشتر به خدمات سلامت، کاهش مرگ و میر کودکان و مادران کاهش مرگ و میر بر اثر تصادفات جاده‌ای شیب نزولی داشته و ۲۷ درصد کاهش یافته است.

ملک زاده در باره مرگ و میر کودکان زیر یک و زیر ۵ سال اظهارداشت: در ایران نرخ مرگ و میر کودکان زیر یک سال به ازای هر هزار تولد زنده، از ۵۳.۴ مرگ در ۱۹۹۰ به ۱۵.۱ مرگ در سال ۲۰۱۶ کاهش پیدا کرده است. در همین مدت زمان، نرخ مرگ و میر زیر ۵ سال به ازای هر هزار تولد زنده از ۶۷.۴ درصد به ۱۷.۸ درصد رسیده است.

معاون وزیر بهداشت در ادامه به روند مرگ و میر زنان و مردان طی سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۶ اشاره و تصریح کرد: شمار مرگ و میر مردان در سال ۱۹۹۰ ، ۲۰۰ هزار نفر و زنان ۱۴۰ هزار نفر بوده که در سا ل ۲۰۱۶ به ترتیب به ۲۱۹ هزار مرگ در مردان و ۱۴۱ هزار مرگ در زنان رسیده است و مجموع مرگ‌ها از ۳۴۰ هزار در ۱۹۹۰  به ۳۶۰ هزار در سال ۲۰۱۶ افزایش یافته است. این افزایش، طی ۲۶ سال کاملا طبیعی است، اما اگر نرخ مرگ و میر را در مقیاس استاندارد شده سنی در ایران بررسی کنیم، این نرخ،  ۲۷ درصد کاهش یافته است.

۱۰ علت عمده مرگ و میر زودرس در زنان ایرانی

نکته مهم دیگری که وی به آن اشاره می‌کند این است که رتبه بندی علل عمده مرگ‌های زودرس در زنان و مردان ایرانی تا حدودی متفاوت است. به گفته وی، ایسکمیک قلبی، بیماری‌های مغز و اعصاب، فشار خون بالا، آلزایمر، دیابت، تصادفات جاده‌ای، سایر بیماری‌های قلبی عروقی، بیماری‌های مزمن کلیوی، نواقص مادرزادی و تولدهای زودرس از مهمترین علل مرگ‌های زودرس در بین زنان ایرانی است، اما رتبه بندی مهمترین علل مرگ‌های زودرس مردان ایرانی نشان می‌دهد ایسکمیک قلبی، تصادفات جاده‌ای، بیماری‌های مغز و اعصاب، فشار خون، آلزایمر، بیماری‌های مزمن انسدادی ریوی، سرطان معده، بیماری‌های مزمن کلیوی و تولدهای زودرس، ۱۰ علت مهم مرگ و میرهای زودرس در بین مردان ایرانی طی سال ۲۰۱۶ بوده است.(مهر)