به گزارش طبنا(خبرگزاری سلامت)، نیما نکیسا با حکم دکتر صادق‌بیگی رئیس واحد فراهم‌آوری اعضا و نسوج پیوندی در بیمارستان مسیح دانشوری معاون فرهنگی این واحد شد.

این در حالی است که دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هنوز حکمی در این زمینه صادر نکرده و اعلام کرده که فعالیت نکیسا در این بیمارستان به صورت داوطلبانه و در جهت ترویج فرهنگ اهدای عضو بوده است.(فارس)