دکتر سعید رحیمی ‌پردنجانی در گفت‌وگو با طبنا(خبرگزاری سلامت)، درباره مدیریت رفتار از پوشک گرفتن کودکان اظهار کرد: رفتار از پوشک گرفتن و توالت رفتن کودکان در قالب مهارت‌های خودیاری فردی و انضباط کودکان در نزد والدین به ویژه مادران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی با بیان اینکه چنین رفتاری از حدود سن ۲ و نیم سالگی شروع و تا سنین ۴ سالگی برای کنترل مدفوع، و ۵ سالگی برای کنترل ادرار ادامه دارد، افزود: یکی از چالش‌هایی که درمدیریت چنین رفتاری وجود دارد آن است که، اغلب مادران نگران مشکل در به موقع از پوشک گرفتن، خبر کردن و دستشویی رفتن کودکان هستند.

این روانشناس کودک ادامه داد: عواملی چون ویژگی‌های تحولی، فیزیولوژیکی و سبک‌های فرزند پروری والدین، در آمادگی کودک برای از پوشک گرفتن و توالت رفتن تاثیر گذار است که از میان این عوامل نقش سبک‌های فرزند‌پروری در مدیریت چنین رفتاری بسیار حائز اهمیت است.

رحیمی ‌پردنجانی خاطرنشان کرد: برخی از مادران به خاطر حساسیت‌هایی چون رفتار انضباطی سخت در محیط منزل، تقلید از دیگر مادران، رفتار‌های وسواسی از پوشک گرفتن و به توالت رفتن فرزند خود را دچار مشکل می‌کنند تا جایی که برخی از کودکان با لجبازی یا نافرمانی تا سنین ابتدایی مدفوع خود را نگه داشته و دچار یبوست‌های شدید ‌می‌‌شوند.

وی با اشاره به اینکه اختلال دفع از سنین ۴ سالگی شروع ‌می‌‌شود، یادآور شد: برخی مادران با رفتارهای ناآگاهانه به مشکلات دیگری در این زمینه دامن ‌می‌زنند.

این روانشناس کودک عنوان کرد: به منظور مدیریت رفتار از پوشک گرفتن، ادرار کردن و مدفوع کردن به موقع کودکان باید فضای امن روانی در محیط منزل حاکم باشد همچنین رابطه مادر کودک از نوع پذیرندگی، حمایتی و پاسخگو بودن باشد بنابراین مادران باید از نگاه دستوری یا امر و نهی کردن به فرزندان خود بپرهیزند و کودک خود را بدون قید و شرط بپذیرند.

رحیمی ‌پردنجانی با اشاره به اینکه مادران به هیچ عنوان نباید فرزند خود را با دیگران مقایسه کنند، گفت: والدین تحت هیچ شرایطی نباید با رفتار وسواسی و انضباطی سخت با فرزند خود برخورد کنند.

وی افزود: گاهی در جهت رفتار جدایی از پوشک با زمینه سازی از طریق بازی و ایفای نقش در خاله بازی و بازی عروسکی آمادگی کافی برای انجام رفتار جدا شدن از پوشک و خبر کردن و دستشوئی رفتن ایجاد ‌شود.

این روانشناس کودک عنوان کرد: از فضای بازی عروسکی و خاله بازی در قالب قصه در جهت جدا شدن از پوشک، به موقع خبر کردن و آموزش دستشویی رفتن کودک می‌توان استفاده کرد.

رحیمی ‌پردنجانی یادآور شد: لگن یا دستشویی فرنگی مخصوص کودک بهتر است در حمام  باشد  که بعد از آب بازی در افزایش رغبت کودک به دستشویی کردن مورد استفاده قرار گیرد.