به گزارش خبرنگار طبنا(خبرگزاری سلامت)، علی نوبخت در نخستین جلسه شورای عالی در هفتمین دوره فعالیت سازمان نظام پزشکی، اظهار کرد: سازمان نظام پزشکی نقش کلیدی در انظار پزشکی کشور دارد  همچنین در دوره‌های قبل جاهایی که باید این سازمان به‌خوبی بدرخشد چراغی از آن روشن نبود و زمانی که لازم بود به عرصه وارد شود چراغی در آن دیده نشد.

وی افزود: سازمان نظام پزشکی در یک مرحله به بنگاه اقتصادی تبدیل شده بود پس از آن تصمیم‌ها بر آن شد که کاری انجام شود که همه اطبا در برنامه‌های این سازمان سهیم شوند.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه در بعضی از زمینه‌ها بزرگان جامعه‌ پزشکی نگران هستند که حرمت آنها حفظ نشود، عنوان کرد: رعایت اخلاق حرفه‌ای بسیار حائز اهمیت است چرا که جامعه پزشکی  در طول شبانه‌روز به مردم خدمت می‌کند و مشکل تعرفه‌ها سبب بروز ایجاد مشکلاتی شده است.البته در زمینه نظام پزشکی با وجود هیئت نظارت بر انتخابات می‌دانیم که هم اکنون دنبال چه هستیم.

نوبخت در پایان گفت: دستکاری قسمت‌های از کتاب ارزش‌گذاری خدمات سبب شده تا نظام از عدالت دور شده و این امر می‌تواند سبب ‌شود که صدای افراد و جامعه پزشکی درآید؛ بنابراین مورد توجه قرار گرفتن همه این موضوعات در سازمان نظام‌ پزشکی می‌تواند نوید به آینده خوب برای پزشکان باشد.