به گزارش طبنا(خبرگزاری سلامت)، محمد آدابی با اشاره به علت رغبت نداشتن پرستاران بی‌کار برای استخدام در غالب شرکتی، افزود: به قطع و یقین کار شرکتی بدون وجود حداقل امنیت شغلی و داشتن حداقل میزان دستمزد و مسائل بیمه در شان پرستارانی که چندین سال درس می‌خوانند و دوره‌های تئوری و عملی را با همه سختی‌ها و دقت‌هایش می‌گذرانند، نیست.

وی گفت: طبق آخرین اطلاعات آماری جمع آوری شده در سازمان نظام پرستاری، هم‌اکنون ۱۴ هزار پرستار جویای کار در‌ ایران هستند و ‌این در حالیست که طبق آخرین اطلاعات، بیمارستان‌های کشور ۱۰۰ هزار نیروی پرستار کم دارند اما به علت وضعیت جذب شرکتی و مشکلات مالی و نبود جاذبه‌های شغلی، پرستاران تحصیل کرده کشورمان رغبتی برای جذب در مراکز درمانی به صورت شرکتی ندارند.

رییس سازمان نظام پرستاری افزود: همه پرستاران جویای کار و دارای مدرک رسمی‌، جذب بیمارستان‌ها می‌شوند و به خوبی برای همه دردمندان ارائه خدمت می‌کنند.

آدابی همچنین یاد آورشد: با ‌ایجاد جاذبه‌های شغلی پرستاری در بیمارستان‌ها علاوه بر مشغول به کار شدن پرستاران جویای کار می‌توان سالانه با آموزش و جذب هشت الی ۱۰ هزار دانشجوی پرستاری، هم مشکل کمبود نیروی متخصص پرستاری در بیمارستان‌ها رفع شود و هم نگرانی از کمبود نیروهای جوان و پر انرژی از میان برود.(باشگاه خبرنگاران)