به گزارش طبنا (خبرگزاری سلامت)، علی اکبری درباره وضعیت پذیرش بیماران در مراکز  خصوصی درمانی در کشور گفت: بسیاری از  مراکز خصوصی درمانی در کشور دفترچه‌های سلامت را نمی‌پذیرند و این امر بسیاری از بیماران را با چالش روبرو می‌کند.

وی تصریح کرد: ما شاهد هستیم که برخی از دانشجویانی که به رشته‌های  پزشکی در دانشگاه‌های داخلی راه پیدا نمی‌کنند به دانشگاه‌های خارجی از جمله کشورهای آسیایی میانه مهاجرت می‌کنند زیرا در این کشورها هزینه‌های تحصیل پایین‌تر از دانشگاه‌های داخلی است و این در حالی است که بسیاری از فارغ التحصیلان  پزشکی نیز در این کشورها پس از تحصیل به کشور باز می‌گردنند.

وی افزود: کمبود پزشک و متخصص در کشور مرتبط با مکانیسم توزیع نامناسب منابع انسانی در حوزه بهداشت ودرمان است زیرا واقعیت این است که ما هم اکنون در کشور با کمبود پزشک و متخصص روبرو نیستیم بلکه باید منابع انسانی در حوزه پزشکی بر طبق نیازهای حوزه درمان در کشور برنامه ریزی شوند تا خدمات رسانی در حوزه بهداشت و درمان در کشور فراگیر شود.

وی تصریح کرد: استفاده از سازوکارهای طرح خدمت پزشکان می‌تواند به عنوان اهرمی قابل اتکا، خلاء کمبود پزشک و متخصص در مناطق محروم را پرکند واین درحالی است که بحث بیمه سلامت نیز به نحو مطلوب نتوانسته است، خدمات درمانی به بیماران را تحت پوشش کامل در مانی قرار بدهد و این مسئله یکی از مشکلات اساسی در حوزه بهداشت ودرمان درکشور تلقی می‌شود.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه یادآورشد: با توزیع عادلانه امکانات درمانی به سراسر کشور  بطور حتم موجبات افزایش سرانه سلامت جامعه را نیز فراهم می‌کنیم.