به گزارش طبنا (خبرگزاری سلامت)، سعید نمکی، سرپرست وزارت بهداشت، که در ابتدای حضور در وزارتخانه، رئیس سازمان غذا و دارو را تغییر داد، با صدور احکام جداگانه‌ای، معاونان درمان و بهداشت وزارت بهداشت را ابقا کرد.

بر اساس احکام سرپرست وزارت بهداشت، قاسم جان‌بابایی معاون درمان وزارت بهداشت و علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت در سمت خود ابقا شدند.