به گزارش طبنا(خبرگزاری سلامت)، هیربد معصومی با بیان اینکه آئین نامه ساماندهی مشاغل، اصناف و فعالیت‌های شهری که به منظور کمک به رشد مشاغل مولد و توسعه اقتصاد شهر و نیز نظم‌بخشی و ایمن‌سازی و سازگاری فعالیت‌ها با یکدیگر و رفع مزاحمت فعالیت‌ها، توسط سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور تهیه شده است در هیات دولت به تصویب رسیده، اظهار کرد: تنها جدول و فهرست مشاغل مشمول انتقال موضوع ماده (۴) آن می‌بایست دوباره در کمیسیون خاص امور کلان شهر تهران و سایر کلانشهرهای دولت بررسی و نهایی شود.

وی ادامه داد: این آئین نامه ۷ ماده و تعداد زیادی تبصره دارد و تنها جدول ذیل ماده ۴ آن که مشاغل آلاینده در آن ذکر شده بود، باید مجددا بررسی و چنانچه مشاغل آلاینده‌ای از قلم افتاده به این جدول اضافه شود که امیدواریم این آئین‌نامه در آینده نزدیک نهایی و برای اجرا به شهرداری ها ابلاغ شود.

معاون امور شهرداری های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور افزود: همچنین شهرداری‌ها به استناد بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها می‌توانند با اصناف و مشاغلی که بر اساس شاخص های اعلامی دستگاه‌های ذیربط آلاینده تشخیص داده می شوند؛ برخورد کرده و آنها را  پلمب یا تعطیل کنند و یا می‌توانند نقش حمایتی خود را ایفا و مشاغل مزاحم شهری را به جاهای مناسب انتقال دهند.

به گفته وی، مشاغلی که به دلیل آلودگی و ایجاد مزاحمت زیاد و شرایط ناایمن نمی‌توانند  در محدوده شهر فعالیت کنند، مشمول تعطیلی و انتقال قطعی به خارج از شهرها و یا شهرک‌های صنعتی یا مجتمع‌های صنفی مجاز و شهرک‌های کشاورزی هستند و همچنین مشاغل مزاحمی که در جدول مذکور نیستند با توجه به شدت مزاحمت و ناسازگاری با محیط شهری و شرایط محلی، بر اساس قانون شهرداری‌ها مشمول تعطیلی‌اند.

معصومی خاطرنشان کرد: شهرداری‌ها همچنین می‌توانند مکان‌یابی جدیدی برای هدایت این مشاغل به محیط‌ مناسب انجام دهند، زیرا اقدامات شهرداری صرفا سلبی نیست و نقش حامی نیز دارند.(ایسنا)