به گزارش طبنا (خبرگزاری سلامت) از دیلی‌میل، محققان دانشگاه ایالتی آریزونا ۲۵۰ دانشجوی قوی در رشته زیست‌شناسی را بررسی کرده و از آنها خواستند که میزان هوش خود را در مقایسه با دانشجویان دیگر کلاس‌شان تخمین بزنند. محققان با کمال تعجب متوجه شدند که زن‌ها بیشتر مواقع، هوش خود را نسبت به مردها، دست کم می‌گیرند.

هنگام مقایسه یک دانشجوی زن و یک دانشجوی مرد، که هر دو موفق به دریافت معدل نمره ۳.۳ شده‌اند، دانشجوی مرد می‌گوید که از ۶۶ درصد دانشجویان دیگر کلاس، باهوش‌تر است. ولی دانشجوی زن خود را فقط از ۵۴ درصد دیگر دانشجویان کلاس، باهوش‌تر می‌داند.

همچنین در گروه‌هایی که دو دانشجو با هم کار می‌کنند، احتمال اینکه دانشجوی مرد خود را بهتر از دانشجوی هم گروه خود، بداند، ۳.۲ برابر است و فرقی هم نمی‌کند آن دانشجوی هم گروه مرد باشد یا زن.

محققان در بررسی‌های خود متوجه شدند که دانشجویان زن از اینکه دانشجویان دیگر، آنها را “احمق” فرض کنند، می‌ترسند و این تفکری است که هرگز در ذهن دانشجویان مرد وجود ندارد.

بررسی‌ها نشان داده است که هنگام آموزش کودکان، پسرها را بیشتر به سمت علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات تشویق می‌کنیم و از طرفی دانشمندان مرد ۱.۶ برابر بیشتر از دانشمندان زن با همان توانایی و درجه علمی، به برنامه‌های تلویزیونی دعوت می‌شوند و بدین ترتیب این پیام از کودکی بسیار ظریف به دخترها داده می‌شود که پسرها بهتر و باهوش‌تر هستند و پسرها نیز با این احساس برتری بزرگ می‌شوند.

مترجم: نادیا زکالوند