به گزارش طبنا(خبرگزاری سلامت)، حیدرعلی عابدی با بیان این مطلب افزود: بر این اساس کمیته‌ای برای پیگیری برنامه ششم در ارتباط با مراقب‌های سالمندی و سلامت جامعه  و کمیته‌‌ای برای بررسی طرح تحول سلامت و ماموریت‌های استانی تشکیل شد، تا در صورت نیاز به رفع چالش‌ها و تقویت برنامه‌ها، مسئولان مربوطه به کمیسیون دعوت شده و موضوعات به صورت ویژه مورد بررسی قرار بگیرد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان با اشاره به تشکیل دو کمیته جهت رصد فعالیت‌های وزارت بهداشت، خاطر نشان کرد: بنده به عنوان مسئول کمیته پیگیری برنامه ششم در ارتباط با مراقب‌های سالمندی و سلامت جامعه و ابوالفضل سروش نیز به عنوان مسئول کمیته‌ بررسی طرح تحول سلامت و ماموریت‌های استانی انتخاب شدیم.