به گزارش طبنا(خبرگزاری سلامت)، قاسم  احمدی  لاشکی درباره وضعیت نرخ مدارس غیرانتفاعی در کشور، گفت: اتخاذ  نظارت مردمی‌ بر وضعیت  اخذ شهریه‌های آموزشی در مدارس غیردولتی به سادگی امکان پذیر است زیرا سامانه‌ای در مدارس غیرانتفاعی تعبیه شده است که نرخ‌های قانونی در آن مشخص شده است.

وی با بیان اینکه والدین دانش آموزان قبل از ثبت نام فرزندانشان در مدارس غیرانتفاعی از نرخ‌های قانونی شهریه اطلاع کسب کنند، تصریح کرد: تمام مدارس  غیرانتفاعی براساس ظرفیت‌های که طبق قانون مشخص شده است که می‌توانند بهای آموزشی از دانش آموزان دریافت کنند.

احمدی لاشکی افزود: نظارت مردمی‌ بر وضعیت نرخ‌های مدارس غیرانتفاعی ضروری است بنابراین والدین دانش آموزان می‌توانند پس از تفاوت میان نرخ‌‌های مصوب قانونی با اخذ شهریه در مدارس، تخلفات فوق را گزارش دهند تا از سوء استفاده برخی افراد در حوزه‌های مختلف جلوگیری بعمل آید.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه نظارت مردمی‌ بر وضعیت نرخ‌های مدارس غیرانتفاعی  امکان پذیر است، یادآورشد: اخذ  شهریه‌های نجومی‌ در مدارس به بهانه فوق برنامه ممنوع است زیرا مدارس بر حسب قابلیت‌های که دارند که می‌توانند مبالغی را به عنوان شهریه از دانش آموزان کسب کنند.