صدیقه بزازان در گفت‌وگو با طبنا(خبرگزاری سلامت) با بیان این مطلب افزود: در بعد تربیتی کودک والدین باید تعداد دفعات و میزان ابزار خشونت در کودکان را ثبت کنند و بعد از تهیه گزاش با توجه به مشاوره‌هایی که می‌گیرند یا استفاده از کتاب‌ها می‌توانند نوع تعامل با بچه را انتخاب و شروع به تقویت رفتارهایی که خواسته خودشان است.

وی ادامه می‌دهد: این بدین معناست که والدین می‌توانند به بچه‌ها با دادن هدیه، ایستادن در مقابل آنها یا برخورد خشونت کودک را کنترل کنند. در مواردی که خشونت بچه‌ها افزایش می‌یابد توصیه به تقویت منفی است و نه تنبیه.

بزازان اضافه کرد: رفتارهای خشونت آمیز والدین خود تشدید کننده رفتارهای خشونت کودکان است،

این کارشناس ارشد مشاوره و روان‌شناسی کودک با اشاره به گرایش شدید کودکان به سمت استفاده از موبایل و تبلت، ادامه داد: در کنار تمام مزیت‌هایی که ممکن است استفادهاز تکلنولوژی‌های جدید داشته باشد باید به مضراتی که استفاده از گوشی و تبلت برای کودکان دارد پرداخته شود.

وی تصریح کرد: با مطرح ساختن مضرات و کاربردهای گوشی برای کوکان باید به آنها فرصت انتخاب داد، موضوعی که والدین در بحث تربیتی باید بدانند اینست کوکان تمثیل و استعاره‌ها را خوب می‌فهمند و خیلی به رفتار والدین دقت دارند و از الگو برداری می‌کنند.

بزازان تاکید کرد: قبل از خرید وسایل گوشی و تبلت برای بچه‌ها باید روی ساعات استفاده کردن از آن با کودکان صحبت شود تا آنها بدانند که باید براساس برنامه از این وسایل استفاده کنند. ضمانت اجرایی این موضوع هم رفتار والدین خواهد بود.

این کارشناس ارشد مشاوره و روان‌شناسی کودک تصریح کرد: نمی‌توان با محروم ساختن بچه‌ها از این امکانات آنها را تربیت کرد، به هر حال دنیا، دنیای ای تی است و به صرعت هم پیش می‌رود و با کنار گرفتن از این مورد احساس ایمنی کنیم. آموزش‌های والدین می‌تواند در استفاده از گوشی و تبلت و وسایلی از این دست داشته باشد.