اکبر ترکی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری سلامت درخصوص انتظارات اعضای کمیسیون بهداشت از وزیر بهداشت، اظهار کرد: بحث کمیسیون بهداشت و درمان و نمایندگان مجلس بیشتر بر این است که برنامه ششم توسعه اجتماعی اقتصادی کشور که نوشته و زحمت کشیده شده است تا جایی که مقدور است بدون فرافکنی عملیاتی شود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود: در این قصه سیستم ارجاع، پزشک خانواده، راهنماهای بالینی و پرونده الکترونیک سلامت وجود دارد و اینها می‌تواند نقش بسیار خوبی را در ساماندهی بخش سلامت داشته باشد. از آن طرف موردی را توصیه می‌کنیم؛ ما یک سیاست انبساطی داشته‌ایم و طرح تحول سلامت به مردم خدمات خوبی را ارائه داده و ممکن است یک ریخت و پاش‌هایی در آن وجود داشته باشد.

ترکی گفت: ما برای اینکه جلوی این ریخت و پاش‌ها را بگیریم و مدیریت هزینه و درآمد کنیم، نباید سیاست‌های انقباضی‌مان باعث شود که بعضی از افراد به خصوص محرومین آسیب‌پذیرتر از این شوند و خدای نکرده درمانشان تحت تاثیر قرار گیرد. لذا باید احتیاط  کرد و سیاست‌های انقباضی را با حساب کتاب‌های مدیریت هزینه کرد درآمد، انجام دهیم و غفلت نکنیم که درمان و سلامت مردم آسیب نبیند.

وی خاطر نشان کرد: اگر می‌خواهیم در کشور طرح تحول سلامت را بازبینی کنیم باید طوری باشد که مردم دچار اشکال نشوند.