به گزارش طبنا(خبرگزاری سلامت)، یک شرکت دانش‌بنیان ایرانی متشکل از محققانی از دانشگاه اصفهان نوعی شبیه‌ساز الگوی حرکتی ارائه کردند، این شبیه‌ساز می‌تواند داده‌های کینماتیک و کینتیک را برای بررسی نیروهای عضلات استخراج کرده و داده‌های حرکتی را با الگوی نرمال مقایسه کند. این شبیه‌ساز، الگوی حرکتی را تحلیل و به آنالیز گیت استاتیک و دینامیک می‌پردازد.

همچنین این محققان توانستند دستگاهی برای آنالیز اثر بیومکانیکی جراحی عضله ارائه دهند که این دستگاه اثر انتقال تاندون یا عضله، تغییر طول عضله، نیروی عضلات قبل و بعد از جراحی را شبیه‌سازی می‌کند. همچنین از طریق این دستگاه ریسک جراحی و پیش‌بینی اثر جراحی کاهش می‌یابد.

ربات پایین تنه نیز از سوی این محققان ارائه شده که این ربات برای بررسی و اصلاح حرکتی و کمک به افراد ناتوان حرکتی به کار می‌رود، به طوری که مصرف کالری روزانه را هم نمایش می‌دهد و از خستگی ناشی از پیاده‌روی یا فعالیت طولانی جلوگیری می‌کند. ربات پوشیدنی زانو دستگاه دیگر ساخت این محققان است که برای بهبود بیماران دارای عضلات درد زانو و گرفتگی عضلات و تقویت عضلات دو سر ران کاربرد دارد.(فارس)