به گزارش طبنا(خبرگزاری سلامت)دکتر مریم حضرتی ضمن مقایسه وضعیت پرستاری کشور با قبل از انقلاب اسلامی افزود: در تمام سالهای قبل از انقلاب ( ۱۲۹۵ تا ۱۳۵۷ ) تعداد ۸ هزار و ۵۴۶پرستار ۳ سال تحت آموزش قرار گرفته بودند، در حالی که تنها در سال ۱۳۹۶، در مقطع کارشناسی ۴ ساله پرستاری ، تعداد ۹ هزار و ۹۹۳ نفر پذیرش دانشجو داشته ایم.
وی افزود: در تمام سالهای قبل از انقلاب، در هیچ یک از مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری، پذیرش دانشجو ی پرستاری در کشور نداشته ایم. اما تنها در سال جاری تعداد یک هزار و ۳۵ نفر در مقطع کارشناسی ارشد و ۵۵ نفر در مقطع دکتری، پذیرش دانشجو داشته و در حال حاضر یک هزار و ۹۴۰ نفر هیات علمی دانشکده های پرستاری سراسر کشور با رتبه های استادی، دانشیاری، استادیاری و مربی مشغول به فعالیت هستند.
معاون پرستاری وزارت بهداشت در خصوص وضعیت نیروی انسانی مراکز درمانی دولتی نیز خاطر نشان کرد: کادر پرستاری قبل از انقلاب، تنها شامل کارشناس پرستاری ۳ساله و بهیار ، به ترتیب ۸ هزار و ۲۸۶ و ۲۴ هزار و ۳۵۶ نفر بوده است و در تمام سالهای قبل از انقلاب در رشته های اتاق عمل و بیهوشی و کمک بهیاری هیچ نیرویی تربیت نشده بود اما در حال حاضر ۷۱ هزار و ۲۷۱ نفر کارشناس پرستاری ۴ ساله، ۷ هزار و ۸۷۸ نفر کارشناس اتاق عمل، ۷ هزار و ۱۶۸ کارشناس بیهوشی، ۶ هزار و ۳۱۱ بهیار و ۷ هزار و ۲۵۷ کمک بهیار در مراکز درمانی دولتی در حال ارایه خدمات هستند.
حضرتی در ادامه گفت: وضعیت پژوهش در پرستاری نیز پس از انقلاب اسلامی رشد بسیار چشمگیری داشته است به طوری که در طی ۳۹ سال گذشته، ۳۰ مجله پرستاری در پژوهش ( ۸ مجله انگلیسی ) منتشر شده و تعداد ۱۱ مرکز تحقیقات فعال پرستاری و نیز شبکه ملی تحقیقات تاسیس شده است.
معاون پرستاری وزارت بهداشت در ادامه با اشاره به تاسیس و فعالیت انجمن علمی و انجمن پرستاری افزود: گفت: تعداد ۲ هزار و ۵۷ عنوان مقاله چاپ شده در مجلات علمی داشته ایم بطوری که بالاترین «اچ اندکس» در پرستاری ۱۹ بوده است و مراکز تحقیقات پرستاری در جایگاه ۱۰ تا ۳۰ درصد رتبه های برتر مراکز تحقیقات بالینی قرار دارند.