به گزارش طبنا(خبرگزاری سلامت)، دکتر سرویس زینلی با بیان این مطلب افزود: این کار در کشور شروع شده و باید یا قوت ادامه پیدا کند.

وی به استفاده از علم ژنتیک در برخی از موارد حوزه سلامت اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ‌‌‌می‌توان مشخص کرد که جنین در شکم مادر مبتلا به برخی از بیماری‌‌‌‌ها است و  ‌‌‌می‌توان سلامت آن را قبل از انتقال به رحم مادر مشخص کرد.

زینلی اظهار کرد: هرچند در حال حاضر استفاده‌‌‌‌هایی از علم ژنتیک ‌‌‌می‌شود اما در آینده، این دانش و فناوری کاربردهای بسیار بیشتری در حوزه سلامت و درمان خواهد داشت.

رئیس شبکه پزشکی مولکولی کشور با بیان این که استفاده از داروهای خاص در آینده براساس ساختار ژنتیکی فرد انجام ‌‌‌می‌شود، گفت: در آینده آزمایش‌‌‌‌های ژنتیکی مشخص ‌‌‌می‌کند که چه داروهایی برای فرد مناسب است.

زینلی پیش بینی کرد که تعیین توالی ژنوم هر فرد به جای صرف میلیاردی، با هزینه حدود ۱۰۰ دلار و به جای ۱۰ سال، حدود یک شبانه روز مشخص خواهد شد که این موضوع نشان دهنده تحول شگرف در این حوزه است.

وی با طرح این سئوال که آیا تمام تغییرات ژنتیکی سبب بیماری ‌‌‌می‌شود، گفت: دانشمندان فراوانی در طول سالیان گذشته در این زمینه فعالیت کرده‌اند تا مشخص کنند که چه تغییرات ژنتیکی بیماری زا نبوده و چه تغییراتی سبب بیماری ‌‌‌می‌شود.