دبیر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با اشاره به تعبیر آتش به اختیار مقام معظم رهبری، گفت: یکی از عوامل اصلی که خصوصا در این چند دهه اخیر آسیب دیده ایم، این است که حرف های رهبر را گوش نداده ایم و  مثل این است که در خانواده ای، حرف سرپرست زمین افتاده است و هر کسی هر کاری دلش می خواهد انجام می دهد که باعث به هم ریختگی سامانه خانواده و جامعه می شود.

یعقوب شیویاری در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری سلامت درخصوص تعبیر آتش به اختیار که مقام معظم رهبری فرموده اند، گفت: به نظر بنده متاسفانه در سطح بالاتر موازی کاری زیاد داریم که این موازی کاری ها برنامه ریزی هایمان را به هم زده است.

شیویاری اظهار داشت: اگر بخواهم نمونه ای از موازی کاری را بگویم سازمان بهزیستی و کمیته امداد است. هر دو برای خدمت به مردم و طبقه محروم جامعه هستند. فرض کنید بهزیستی به یک خانواده یک مبلغی را و کمیته امداد مبلغ دیگری می دهد و هر کدام یکسری مزایا ارائه می دهند. یا این که در حوزه فرهنگ همه چیز با هم درآمیخته است.

نمیانده مردم میانه در مجلس تصریح کرد: این را باید مدنظر داشته باشیم. فقط وزارت فرهنگ و ارشاد که نمی تواند مسائل فرهنگی را انجام دهد. حوزه و وزارت آموزش و پرورش هم باید وارد شود. این که بعضی از ادارات در جاهایی کم می آورند، مقصر را اداره دیگر می دانند. در حالی که همه ما باید با همدیگر منسجم شویم. یک مثال ساده دیگر درباره بهداشت و درمان است، اگر یک صندلی چهارپایه را در نظر بگیرید در این حوزه، فقط یکی از این پایه ها وزارت بهداشت و درمان است و بقیه آن به سایر حوزه ها و وزارت خانه ها مربوط است. به عنوان مثال بهترین آموزش ها را می توانیم در آموزش و پرورش داشته باشیم یا صدا و سیما می تواند بهترین رسانه در ارتقای سطح سلامتی باشد.

دبیر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: نظر بنده این است که یکی از عوامل اصلی که خصوصا در این چند دهه اخیر آسیب دیده ایم، این است که حرف های رهبر را گوش نداده ایم و  مثل این است که در خانواده ای، حرف سرپرست زمین افتاده است و هر کسی هر کاری دلش می خواهد انجام می دهد که باعث به هم ریختگی سامانه خانواده و جامعه می شود. امیدوارم مردم و مسئولین بر اساس منویات مقام معظم رهبری در مسیر توسعه حرکت کنند تا بتوانیم جامعه ای آرمانی و ایده آل داشته باشیم.

کدخبرنگار۴۱۰۵۵