به گزارش خبرنگار طبنا(خبرگزاری سلامت)، دکتر علی صالحی تبار، دبیر انجمن علمی آسیب‌شناسی ایران در نشست خبری این انجمن درباره مشکلات جامعه آزمایشگاهیان اظهار کرد: وابستگی فراوانی به ارز حمایتی و دولتی داریم چرا که در بخش‌های علوم آزمایشگاهی عده‌ای از هزینه‌ها چه از لحاظ تجهیزات و انجام تست‌ها و مصارف کنترل کیفی از خارج وارد کشور می‌شوند.

وی با بیان اینکه مواد اولیه تجهیزات آزمایشگاهی از خارج به  داخل کشور می‌آید، افزود: بخش عمده‌ای از هزینه‌ها مربوط به ارز دولتی است بنابراین با افزایش قیمت دلار قیمت دارو و تجهیزات مربوط به سیستم آزمایشگاهی نیز افزایش می‌یابد. که باید دلار حمایتی ۴۲۰۰ یا ۴۴۰۰ برای حمایت از کالاهای آزمایشگاهی اختصاص داده شود.

دبیر انجمن آسیب شناسی ایران خاطر نشان کرد: ارزی که به حوزه پزشکی و دارو اختصاص پیدا کرده است شامل مواد مصرفی و کیت‌ها هستند در صورتی که برای دستگاه‌های آزمایشگاهی ارزی اختصاص داده نشده است.