به گزارش طبنا(خبرگزاری سلامت)، دکتر ایرج حریرچی در ارتباط با کمبود تخت‌های بیمارستانی در کشور اظهارکرد: امیدواریم بیمارستان در حال ساخت تویسرکان سال آینده به بهره برداری برسد اما بیمارستان کنونی تویسرکان نیز در قالب بسته ارتقای هتلینگ طرح تحول سلامت، مورد بازسازی و نوسازی قرار گرفته است.

وی یادآور شد: اکثر بیمارستان‌های کشور با حداکثر ظرفیت در حال فعالیت هستند و ضریب اشغال آنها بیش از ۸۰ درصد است که از نظر علم مدیریت بیمارستانی، نقطه بحران تلقی می شود و در زمان بروز حوادث طبیعی، انسانی و سیاسی ممکن است این بیمارستان‌ها دچار مشکل شوند.

سخنگوی وزارت بهداشت تاکید کرد: از پزشکان، پرستاران و پیراپزشکان که در حوادث طبیعی و غیرطبیعی، خدمات با کیفیتی را ارائه می دهند، سپاسگزارم.

قائم مقام وزیر بهداشت اضافه کرد: حتما باید ظرفیت تخت‌های بیمارستانی کشور را افزایش داده و نیروی انسانی شاغل در آنها را ترمیم و کمبودها را تامین کنیم.