به گزارش طبنا(خبرگزاری سلامت)، حسین نحوی نژاد گفت: سازمان بهزیستی کشور هیچ بدهی به سازمان بیمه سلامت ندارد.

وی افزود: سازمان بیمه سلامت موظف است به جامعه هدف تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور اعم از معلولان و زنان سرپرست خانوار خدمات بیمه‌ای ارائه دهد.

معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور با تاکید بر اینکه جامعه هدف سازمان بهزیستی کشور از خدمات رایگان بیمه‌ای مستثنی نیستند خاطرنشان کرد: با اجرای طرح پوشش بیمه همگانی از سوی سازمان بیمه سلامت در دولت یازدهم، این سازمان مکلف شد که به همه آحاد جامعه خدمات رایگان بیمه‌ای ارائه دهد و جامعه هدف سازمان بهزیستی نیز از این خدمات مستثنی نیستند.

نحوی نژاد تاکید کرد: با توجه به اجرای طرح بیمه همگانی و پوشش افراد فاقد بیمه در دولت یازدهم، سازمان بهزیستی ریالی به سازمان بیمه سلامت بدهکار نیست.

وی با اشاره به قانون جامع حمایت از حقوق معلولان خاطرنشان کرد: در بندی از قانون جامع حمایت از حقوق معلولان به پوشش بیمه‌ای خدمات فیزیوتراپی، گفتار درمانی و کار درمانی اشاره شده که این خدمات باید تحت پوشش بیمه پایه قرار بگیرند.

معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور خواستار اختصاص بودجه ویژه به خدمات مورد نیاز جامعه هدف سازمان بهزیستی کشور از سوی سازمان بیمه سلامت شد و اذعان کرد: با توجه به تاکید قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، به نظر می‌رسد که سازمان بیمه سلامت از همین امروز باید بودجه لازم برای این موضوع را پیش‌بینی کند.(میزان)