به گزارش طبنا(خبرگزاری سلامت)، محمود معتمدی اظهار داشت: انجمن ILAE (لیگ بین‌المللی صرع) در ایران موفقیت‌های زیادی داشته و مهم‌ترین حامی‌انجمن صرع است و توانسته این لیگ جایگاه و موفقیت‌های ایران را در جهان بیان کند.

وی در ادامه در ارتباط با علل صرع بیان داشت: صرع در سنین مختلف می‌تواند علل متفاوتی داشته باشد به طوری که در سالمندی ضایعات عروقی مغز و در نوزادی علل متابولیک، عفونی و حوادث زایمانی از جمله این علل به شمار می‌رود.

عضو مؤسس لیگ بین‌المللی صرع در ایران افزود: صرع آمار آن بسته به شرایط اجتماعی و اقتصادی بیمار متفاوت بوده و در شهرهای بزرگ عمدتاً به دلیل تروما و تصادفات ایجاد می‌شود.

معتمدی گفت: آمار دقیقی از مبتلایان به صرع در استان‌های مختلف نداریم چرا که متأسفانه مرکز ثبت بیماری‌ها در کشور وجود ندارد. البته یک درصد افراد جوامع مختلف در جهان مبتلا به صرع هستند.

وی افزود: در هندوستان و ایران حوادث زایمانی و علل عفونی از جمله بیشترین دلیل صرع به شمار می‌رود. همچنین این آمار در زنان و مردان تفاوت چندانی ندارد.