به گزارش طبنا(خبرگزاری سلامت)،بیلی‌روبین یکی از رنگدانه های زردرنگ متمایل به نارنجی است که از شکست و تجزیه طبیعی هموگلوبین حاصل می‌شود و عامل رنگ زرد ادرار و رنگ قهوه‌ای مدفوع است. این رنگدانه از طریق کبد دفع می شود.

محققان با بررسی داده های سلامت حدود ۱۰۰ هزار کهنه سرباز دریافتند وجود میزان بالاتر بیلی‌روبین در خون با نرخ پایین تر نارسایی قلبی، حمله قلبی و سکته مرتبط است.

چندین مطالعه نشان داده اند که بیلی‌روبین به خاطر عملکردش به عنوان یک ز یا پیشگیری از تصلب شریان دارای تاثیرات سودمندی است.

محققان در این مطالعه شرکت کنندگان را از لحاظ میزان بیلی‌روبین به چهار گروه تقسیم کردند. آنها مشاهده کردند گروه دارای بالاترین میزان بیلی‌روبین در مقایسه با گروه دارای کمترین میزان ۷۶ درصد کمتر با ریسک ابتلا به مشکلات قلبی-عروقی مواجه بودند.(مهر)