به گزارش طبنا (خبرگزاری سلامت) از دیلی میل، بیشتر ما انسان‌ها، خاطرات بد و ناراحت کننده، از جدایی‌ها گرفته تا حوادث غیرمنتظره،در ذهن داریم که دوست نداریم آنها را به خاطر آوریم.
اخیرا دانشمندان مکانیسم دفع این خاطرات بد در مغز را شناسایی کرده‌اند و امیدوارند بتوانند با استفاده از این دانش، روشی برای درمان افراد مبتلا به اضطراب و یا اختلال استرسی پس از سانحه و همچنین افسردگی کمک کنند.
بنابه گفته این محققان، ناحیه‌ای در جلوی مغز به نام قشر جلویی مغز وجود دارد که در کنترل اعمال ما نقش مهمی دارد و به عنوان یک تنظیم کننده عالی، نواحی دیگر مغز را نیز کنترل می‌کند. در بررسی جدید، این محققان با استفاده از وظیفه‌ای به نام ” فکر کن/ فکر نکن “، به مطالعه آن فرآیند از مغز که به قشر جلویی مغز اجازه دفع افکار ناخواسته را می‌دهد، پرداختند.
نتایج بررسی‌های نشان داد که فکر نکردن به افکار بد به عملکرد یک انتقال دهنده عصبی به نام GABA، نوعی ماده شیمیایی در مغز که بین سلول های عصبی در رفت و آمد است، وابسته است.
به گزارش طبنا، این محققان معتقدند، چنانچه بتوانیم فعالیت GABA در مغز را بهبود بخشیم و آن را کنترل کنیم، می توانیم افکار استرس زا و افسرده کننده را از خود به راحتی دور کنیم.
مترجم: نادیا زکالوند