به گزارش طبنا(خبرگزاری سلامت )، محمدرضا واعظ مهدوی گفت: در تعریف سطوح حمایتی افراد فاقد توان کاری، زنان فاقد درآمد و خانواده زندانیان در صورت انجام کار تولیدی یا مشاغل خانگی، تحت‌پوشش صندوق بیمه اجتماعی قرار می‌گیرند.

وی ادامه داد: خانواده‌های بدون سرپرست و خانواده‌هایی که سرپرست آنها سرباز است نیز می‌توانند تحت پوشش این بیمه باشند.

واعظ مهدوی افزود: برای تحقق برنامه بیمه کردن ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار خانوار در کشور با هزینه ۱۷ میلیارد ریال، امسال به ازای هر خانوار روستایی، یک نفر بیمه می‌شود.

وی اظهار کرد: برای تأمین اجتماعی و مبارزه با فقر برنامه‌هایی به دولت ارایه شده که از یکی از آنها، تحقق بیمه شدن قشر بازمانده از بیمه‌ است.

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر با اشاره به سطوح حمایتی گفت: در سطح اول حمایتی افرادی نظیر معلولان، معتادان، زنان بی‌سرپرست یا بد سرپرست، مهجوران، کودکان یتیم و سالمندان تعریف شده و پس از آن، بیمه‌های پایه قرار دارند که برای نیروی کار و افراد شاغل است.سطح سوم مربوط به افرادی است که می‌خواهند از خدماتی بالاتر از سطح حداقل رفاه بهره مند شوند و در سطح چهارم نیز خدمت شامل بازنشستگی، ازکارافتادگی، فوت و درمان ارائه می‌شود.

واعظ مهدوی با اشاره به افزایش ضریب پوشش فوت روستائیان و عشایر گفت: در این بیمه به دنبال پوشش این جامعه هدف در مقابل حوادث غیر مترقبه و فقر نیز هستیم.

وی تصریح کرد: می‌خواهیم همزمان با جذب جامعه هدف، صنوف تولیدی در روستاها را شکل دهیم تا جامعه به سمت نظام بیمه‌ای برود و افراد از لایه‌های بیمه‌ای مختلف استفاده کنند.(فارس)