به گزارش طبنا(خبرگزاری سلامت)، ابراهیم محمدی گفت: اخیرا تبلیغات وسیعی برای مهاجرت پرستاران در فضای حقیقی و مجازی به سایر کشورها وجود دارد که ده‌ها نفر از پرستاران فریب این تبلیغات را خورده‌اند.

وی با عنوان این مطلب که این تبلیغات توسط اشخاص، موسسات و کاریابی‌های قانونی و غیر قانونی انجام می‌شود، افزود: متاسفانه برخی پرستاران فریب این تبلیغات را خورده اند و مبالغ هنگفتی پرداخت کرده‌اند اما به نتیجه مطلوب نرسیده اند.

محمدی، تعارض منافع، عدم نظارت بر کاریابی‌های بین المللی، چند شغله بودن رئیس انجمن این کاریابی‌ها و عدم آشنایی این کاریابی‌ها با حرفه پرستاری و مسائل روز پرستاری را موجبات سوءاستفاده و عقد قرارداد بر خلاف قوانین وزارت کار با پرستاران دانست و ادامه داد: متاسفانه این موسسات و افراد، با دریافت مبالغ هنگفت از پرستاران سعی در خروج نیروهای حرفه ای پرستاری از کشور و اشتغال آنها در مشاغل کم اهمیت دارند.

وی ادامه داد: این افراد و موسسات با بکارگیری پرستاران در مشاغل کم اهمیت، شان و منزلت این حرفه را که امروزه در زمره ۱۰ شغل برتر دنیا به حساب می‌آید، رعایت نمی‌کنند که نیازمند ورود و پاسخگویی مسئولان وزارت کار به این عرصه است.

محمدی افزود: از سال ۲۰۱۵ با توجه به استراتژی‌های بین المللی در حوزه نیروی کار سلامت، افزایش سطح رفاه و سلامتی، پدیده سالمندی و مبارزه با بیماری‌های غیرواگیر که علت ۴۰ میلیون مرگ و میر در سال در دنیا هستند و اینکه پرستاران عامل رشد اقتصادی و تاثیر مستقیم بر سلامتی دارند، توجه ویژای به پرستاری در دنیا معطوف شد و سرمایه گذاری و آموزش و حفظ و جذب این حرفه در دستور کار دولت‌ها جهت خودکفایی در حوزه پرستاری قرار گرفت.

مدیر امور بین الملل سازمان نظام پرستاری، در پایان به علل بی انگیزه شدن پرستاران در کشور اشاره کرد و افزود: سیاست گذاری‌های نادرست دست اندرکاران حوزه سلامت کشور در عدم جذب صحیح نیروی پرستاری و با توجه به نارضایتی پرستاران از عملکرد سیاست‌گذاران حوزه سلامت در حرفه پرستاری که باعث افزایش بیکاری پرستاران شده است و در کنار این مسائل و مشکلات، تبلیغات وسیع داخلی و بین المللی برای اشتغال در خارج از کشور، باعث شده پرستاران بیش از پیش به خروج از کشور بیاندیشند.(مهر)