سید محمود میرلوحی در گفتگو با خبرنگار شهری طبنا(خبرگزاری سلامت) با اشاره به برخی مباحث مطرح شده در خصوص کاهش پروژه‌های عمرانی شهر تهران، اظهار داشت: سال گذشته قرار بود ۶۸۰ میلیارد برای پروژه‌های عمرانی روی زمین به جز مترو اختصاص دهیم اما آن را به ۷۴۰ افزایش دادیم.
وی با بیان اینکه در این دوره تونل صیاد شیرازی و آرش به بهره برداری رسیده است، گفت: شاید فعالیت‌ها مدیریت شهری دیده نشوند اما بدون تردید انجام شده و مردم به خوبی آن را مشاهده می‌کنند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی ‌تهران در ادامه با تاکید بر اینکه شیوه قبلی مدیریت شهری سیاست خودرو محور بود، گفت: آن سیاست شکست خورد و دلیل آن هم این بود که اوایل مدیریت قالیباف نسبت ماشین به معابر ۳ بر یک بود اما اواخر دوره آنها این نسبت ۶ بر یک شد. آن سیاست در دنیا شکست خورده بود و آنها نمی‌خواستند آن را بپذیرند.
میرلوحی اضافه کرد: ما با نگاه کارشناسانه پذیرفته ایم که ساخت خیابان و بزرگراه راه حل نیست و باید به دنبال توسعه اتوبوس و مترو باشیم.
وی با تاکید بر اینکه در راستای فرهنگ سازی اقدامات خوبی صورت گرفته است، گفت: شهروندان به نمایندگان خود اعتماد کرده‌اند و ما هم با تصمیمات درست اقدامات خوبی برای شهر انجام خواهیم داد.