به گزارش طبنا(خبرگزاری سلامت)، احمد صادقی درباره مهم ترین اقدامات این سازمان در سال ۹۶ گفت: برجسته‌ترین فعالیت‌های سازمان مدیریت بحران شهرداری تهران در سال گذشته، اقداماتی بود که در بخش کاهش ریسک انجام گرفت که از جمله می‌توان عملیاتی کردن سامانه‌های هشدار سریع و سامانه‌های تخمین خسارت را به عنوان مهم‌ترین دستاوردهای حوزه مدیریت ریسک نام برد.

وی افزود: از دیگر دستاوردهای این سازمان در سال ۹۶، می توان به برنامه ریزی برای تاب آوری شهری، تهیه سند کاهش مخاطرات تا سطح محلات، تهیه نقشه تخلیه امن اضطراری محلات و ساخت ربات زندگی با زلزله نیز اشاره کرد.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با اشاره به این که در سال ۹۶ در این سازمان اتفاق دیگری نیز در حوزه انتصابات مدیران سازمان رخ داد، تصریح کرد: سازمان مدیریت بحران به عنوان یک نهاد پیش‌رو در زمینه‌های علمی، از این پس به طور کامل و همه جانبه، مبنای اقداماتش را بر ارزیابی عملکرد مدیران خود قرار داده است.

صادقی از نهایی کردن سند جامع مدیریت بحران شهر تهران در سال جدید خبر داد و در توضیح آن گفت: از چند روز پیش از تحویل سال با تمام قوا نیروی خود را به این مسیر هدایت کردیم و امیدواریم تا پایان امسال سند جامعی را نهایی کرده باشیم که با رویکرد چند مخاطره‌ای، مبنای تمامی فعالیت‌های دستگاه‌های دخیل در حوزه مدیریت بحران باشد.

وی یکی دیگر از برنامه های این سازمان در سال جاری را کار بر روی ارتباطات پایدار در زمان بحران دانست و در پایان خاطرنشان کرد: ضرورت این اقدام بیشتر از آن است که بتوان تصور کرد، چراکه به نتیجه رساندن آن کمک می‌کند تا در زمان بحران هیچ نگرانی بابت ارتباطات بین دستگاه‌ها از یک سو و ارتباط با مردم از سوی دیگر وجود نداشته باشد.