به گزارش طبنا(خبرگزاری سلامت)، دکتر مجید ابهری افزود: اینکه کسی علاقه دارد در مرکز توجه اطرافیان باشد و تایید دیگران را با انجام کارهای کمی‌ عجیب، غیرمعمول و نامناسب به‌دست آورد از نیاز، کمبود، تمایل به شناخته شدن و مورد ستایش قرار گرفتن ناشی می‌شود. ریشه چنین رفتاری را در دوران کودکی باید جستجو کرد.

وی ادامه داد: این افراد در دوران کودکی احساس می‌کردند مورد بی‌توجهی و عدم ستایش از جانب دیگران قرارگرفته‌اند و برای بدست آوردن توجه دیگران تقریبا حاضرند هرکاری انجام دهند. حتی ممکن است درنظر دیگران به عنوان فردی نامعقول جلوه کنند.

ابهری تصریح کرد: شخصیت واقعی این افراد جای خود را به شخصی می‌دهد که تنها دوست دارد توجه دیگران را به خود جلب کنند. وقتی از توجه اشباع یا خلاء عاطفی آنها موقتا پر می‌شود، ممکن است تبدیل به فردی کاملا متفاوت شوند.

این جامعه شناس و رفتار شناس  راه‌های خلاص شدن از این وضعیت را چنین توضیح داد: این افراد باید برای خود مثل یک قهرمان ارزش قائل شوند. وقتی بتوانند خود واقعی و توانایی‌هایشان را کشف و درک کنند؛ دیگر مجبور نیستند برای نشان دادن و عرض اندام خود دنبال جلب توجه دیگران باشند زیرا در این صورت به خوبی می‌دانند که و چه هستند.

وی ادامه داد: این افراد باید خواسته‌ها و نیازهای‌شان را شناسایی و برآورده کنند. وقتی به‌ خودشان گوش دهند دیگر لازم نیست تا خواسته‌های‌شان را برای تمام دنیا فریاد بزنند.

ابهری به کسانی که دارای این اختلال رفتاری هستند، توصیه کرد: جشنی به افتخار خود مثل یک قهرمان که با مدال طلا از مسابقه المپیک برگشته برپا کنند. دوستان صمیمی، همسر، خواهرها و برادرهای‌شان را هم دعوت کرده به آنها بگویند که این جشن را به‌جای تولد یا سالگرد ازدواج‌شان می‌گیرند.