رئیس سازمان نظام پزشکی از رونمایی راهنمای عمومی اخلاق حرفه‌ای اعضای سازمان نظام پزشکی خبرداد.

به گزارش خبرگزاری سلامت دکتر علیرضا زالی در نشست خبری رونمایی از راهنمایی عمومی اخلاقی حرفه ای اعضای سازمان نظام پزشکی و افتتاح سامانه آنلاین کمیسیون تبصره ۷ اظهار داشت: جهت افزایش دقت و سرعت در صدور پروانه های مطب بر اساس مصوبه شورای عالی نظام پزشکی موظف شدایم که از اول فروردین ماه ۹۵ صدور مجوز مطب را به صورت الکترونیک انجام دهیم.

وی افزود: در سال گذشته تمدید شدن ۵ ساله مطب بیشتر گروه های پزشکی انجام شد همچنین در سال ۹۵ و ابتدای سال ۹۶ حدود مجوز ۷۲ هزار پروانه مطب که بخشی از آنها به صورت آنلاین بوده است صادر و تحویل داده شد.
.
زالی عنوان داشت: تا کنون حدود ۷۲ هزار پروانه مطب به پزشکان تحویل داده شده است همچنین با راه اندازی سامانه آنلاین توانسته ایم حدود ۲۴ هزار مولفه اطلاعات پزشکی را اصلاح و اطلاعات اعضای جامعه پزشکی را که پروانه مطب دارند به روز رسانی کنیم.

 

زالی در ادامه در خصوص راهنمای عمومی اخلاق حرفه ای اعضای سازمان نظام پزشکی گفت: این سند به صورت کاملا کاربردی در موضع اخلاق پزشکی اجرا می شود و برای تهیه آن از راهنمایی های صاحبنظران جامعه پزشکی استفاده شد است.

 

رئیس کل سازمان نظام پزشکی عنوان کرد: راهنمایی عمومی اخلاق حرفه ای به عنوان یک سند الزام آور تلقی می شود همچنین ما این سند را به وزارت بهداشت ارائه خواهیم داد و معاونت انتظامی سازمان نظام پزشکی این سند را به عنوان ماخذ و مرجع در نظر می گیرد.

 

در ادامه دکتر اسماعیل ایدنی رئیس شورای عالی نظام پزشکی اظهار داشت: سند راهنمای عمومی اخلاق حرفه ای مسائل مختلفی همچون منافع بیمار، رعایت انصاف و بی طرفی نسبت به بیمار و پزشک و … که مربوط به مسائل اخلاقی است را نیز مورد توجه قرار می دهد.

وی اضافه کرد: تعارضات بین رشته ای در رشته پزشکی در سند راهنمایی عمومی اخلاق حرفه ای اعضای سازمان نظام پزشکی نیز مورد توجه قرار گرفته است همچنین شاغلین حرفه پزشکی باید اخلاق حرفه ای را مطابق این آئین نامه رعایت کنند و در صورت تخطی از آن جامعه پزشکی چه در بخش دولتی و چه غیردولتی مجازات خواهد شد.

 

در ادامه دکتر احسان شمسی کوشکی ،مدیر اخلاق پزشکی سازمان نظام پزشکی اظهار داشت: زحمت های چهار ساله ما در حوزه اخلاق پزشکی امروز به ثمر نشسته است چرا که این سند حاصل هزاران سال تجربه صاحبنظران برجسته سلامت است.

وی افزود: از سال ۸۴ تا کنون این اولین بار بوده که آئین‌نامه‌ای را برای تکمیل اسناد اخلاق پزشکی برای استانداردهای این حوزه تدوین و تهیه کرده‌ایم لذا نظام پزشکی اعضای خود را به رعایت این اصول و ائین نامه های که در آن ذکر شده است ملزم می داند.

مدیر اخلاق پزشکی سازمان نظام پزشکی در پایان گفت: تدوین این سند برای پزشکان سبب شده تا دیگر به هیچ عنوان بر سر دوراهی‌های اخلاقی که ممکن بوده برای آن ها به وجود آید روبه رو نشوند همچنین این آئین نامه جنبه راهنمایی دارد البته هنوز با مسائل پیچیده‌ ای نیز روبه رو هستیم.