به گزارش طبنا(خبرگزاری سلامت)، دکتر علی یعقوبی جویباری در حاشیه کنگره تازه‌های ایمونوآنفولوژی گفت: ما در حوزه درمان سرطان، تحقیقات پویایی داریم و تحقیقات بسیاری در حال انجام است که آینده روشنی را برای ما فراهم می‌کند. براساس همین دیدگاه ما از سمت درمان‌های  غیر اختصاصی به سمت درمان‌های هدفمند در حرکتیم.

وی افزود: درمان‌های هدفمند دوقطب را به همراه دارد. اول اینکه نتایج چشمگیری به دنبال دارد و دوم اینکه این نوع درمان عوارض کمتری را برای بیمار به همراه خواهد داشت.

دبیر علمی‌کنگره تازه‌های ایمونولوژیست تصریح کرد: در خصوص نسل‌های جدید داروهای سرطان اظهار داشت: از سیستم ایمنی بدن برای فراهم کردن نتایج درمانی استفاده می‌شود. مهمترین نقش ایمنی بدن از سالها پیش برای بیماری‌های عفونی عنوان می‌شد ولی در طی سالیان اخیر مشخص شد سلول‌های ایمنی در فضای تومور، مهار می‌شوند و اگر بوانیم سلول هیا ایمنی بدن را در مواجهه با سلول‌های سرطانی قرار دهیم نتایج درمانی بسیار خوبی خواهیم داشت.

مطالعات زیادی انجام شده که نشان می‌دهد ما می‌توانیم از راه‌های مختلف سلول‌های ایمنی را در مواجهه با سلول‌های سرطانی قرار دهیم و هنگامی‌که این اتفاق بیفتد تشخیص سلول‌های سرطانی برای سلول‌های ایمنی بدن راحت تر خواهد بود. در این کنگره از ایمونولوژیست‌ها نیز دعوت شده تا یک همکاری بین رشته ای ایجاد شود.

دبیر علمی‌کنگره تازه‌های ایمونولوژیست ادامه داد: در نتایج درمانی سرطان، مشخص شده که می‌توانیم از نتایج درمانی ایمونولوژیست سود ببریم که امروزه این روش در سرطان‌های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد، از جمله این سرطان‌ها می‌توان به سرطان ریه، پوست، روده و مثانه اشاره کرد.