به گزارش طبنا(خبرگزاری سلامت) از فدراسیون فوتبال، دیدار سپید رودرشت و سپاهان اصفهان روز ۱۲ مرداد ماه برگزار شد که از سوی تماشاگران تیم سپیدرود رشت تخلفاتی مبنی بر فحاشی به سرمربی تیم خود و پرتاب مواد منفجره رخ داد. این تیم به پرداخت ۱۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.( این رای قابل تجدید نظر است)

عزیزی، سرمربی تیم سپید رود رشت به دلیل رفتار غیر ورزشی، اهانت به داور که منجر به اخراج وی شد و خودداری از دستور داور، به یک جلسه محرومیت از همراهی تیم خود و پرداخت ۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.( این رای قطعی است)
سهیل حق شناس، مربی تیم سپید رود رشت نیز به دلیل اعتراض به داور که موجب اخراجش شد، با توبیخ کتبی از سوی کمیته انضباطی مواجه شد.( این رای قطعی است)

عزیزی بعد از توافق با محمد نوین مالک باشگاه سپیدرود به صورت توافقی و به صورت رسمی از سپیدرود جدا شد.