به گزارش طبنا(خبرگزاری سلامت) از خانه ملت، محمدحسین قربانی با اشاره به اینکه خطای پزشکی در همه نقاط دنیا دیده می‌شود، اضافه کرد:‌ کشور ما نیز مستثنی از این مشکل نخواهد بود و فعالیت همزمان مدیران وزارت بهداشت در حوزه درمان بخش خصوصی خطاهای پزشکی را افزایش می‌دهد.

وی با بیان اینکه فراز و فرود در خطاهای پزشکی در کشورمان ناشی از عدم نظارت بر عملکرد پزشکان است، افزود:‌ یعنی برای اینکه بتوان در تمامی‌ ابعاد خطاها را چه در عرصه پزشکی و حوزه‌های دیگر از جمله اقتصادی کاهش داد، باید با انحرافات و رانت‌ها برخورد مناسب داشت؛ متاسفانه در حوزه درمان وزارت بهداشت و بسیاری از مدیران این وزارتخانه در بخش خصوصی فعالیت می‌کنند.

وی با بیان اینکه مدیران وزارت بهداشت در حال حاضر درگیر مسائل درمانی و پرمشغله هستند، تصریح کرد: در شرایطی که یک معاون دانشگاه به عنوان فوق تخصص در کنار کارهای پژوهشی، معاونتی به کار درمانی نیز می‌پردازد، ضمن اینکه سهم فعالیت در مراکز خصوصی نیز دارد. به طور حتم خطاهای پزشکی افزایش پیدا می‌کند. باید به فضای مدیریتی وزارت بهداشت توجه شده و افراد درگیر مسائل درمانی باید کمتر به فضاهای مدیریتی وارد شوند.

نایب رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با اشاره به اینکه نظارت بر امور درمان از وظایف معاونت درمان وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی است، گفت:‌ در حال حاضر پس از ورود به بیمارستان خصوصی هنوز کاری صورت نگرفته از بیمار تقاضای پرداخت ۲۰ میلیون تومان هزینه می‌شود، همه این مسائل انحراف بوده و اگر همین رویه ادامه پیدا کند، چالش‌های عظیمی‌ در خطاهای پزشکی و مسائل مدیریتی به وجود می‌آید.