به گزارش طبنا (خبرگزاری سلامت)، مسعود ناصری‌پور، رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران از سمت خود استعفا کرد. استعفای وی روز ۱۰ دی ماه مورد تائید وزیر سابق بهداشت قرار گرفته بود.

گفتنی است عباس زارع‌نژاد، مشاور وزیر و رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت نیز روز پنجشنبه پس از استعفای وزیر بهداشت از سمت خود استعفا کرد.