حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری سلامت با اشاره به انتظارات خود از دکتر نمکی وزیر جدید بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، گفت: انتظاری که ما از دکتر نمکی داریم، این است که قانون برنامه ششم را اجرا کند و منابع مالی را مدیریت کند.

شهریاری اظهار کرد: همچنین  مسائل پیشگیری و بهداشت را در اولویت قرار دهد.